Wegversmallingen in Onderdendam

Eén van de wegversmallingen in Onderdendam. Foto: Provincie Groningen

Eén van de wegversmallingen in Onderdendam. Foto: Provincie Groningen

De provincie heeft een aantal wegversmallingen geplaatst binnen de bebouwde kom in Onderdendam, op de Bedumerweg (N995), Winsumerweg (N996) en Middelstumerweg (N996).

De wegversmallingen zijn een proef en bedoeld om de snelheid van het verkeer op de provinciale wegen te verlagen. Ze blijven tot ongeveer eind 2023 liggen. Onderzoek moet uitwijzen of de maatregelen effect hebben.

Maatregelen

De wegversmallingen horen bij de verkeersmaatregelen die de provincie en gemeente Het Hogeland hebben genomen, in overleg met de verkeerscommissie Onderdam. Dit jaar komen er nog verkeersdrempels op de N996 richting Winsum. Verder wil de provincie vanaf 15 juni een beperkt verbod voor vrachtwagens op de Zijlvesterbrug instellen.