Windpark boven Groningen wordt eerste grootschalige waterstofproductie op zee

Windmolens op zee. Foto: Provincie Groningen

Windmolens op zee. Foto: Provincie Groningen

Ten noorden van de Waddeneilanden komt het eerste windpark dat op grote schaal waterstof gaat produceren.

Het windpark is goed voor ongeveer 500 Megawatt aan capaciteit en moet rond 2031 in gebruik zijn. Voor dit gebied is gekozen omdat hier al een windpark gepland stond om elektriciteit op te wekken. Ook ligt hier een aardgasleiding die mogelijk hergebruikt kan worden voor het transport naar land. Bovendien kan de energie die hier gewonnen wordt goed aangesloten worden op het waterstofnetwerk op land.

Ervaring opdoen

Het windpark ten noorden van de Waddeneilanden is de eerste plek waar op grote schaal waterstof op zee wordt geproduceerd. Hiermee doen het Rijk, bedrijven en netbeheerders ervaring op met deze nieuwe techniek. Voordat het windpark er komt, onderzoeken het ministerie, de provincie en andere partijen hoe de waterstof het beste van het windpark naar land getransporteerd kan worden en hoe de waterstof het veiligst en ecologisch verantwoord geproduceerd kan worden.

Eerste project

Het project wordt het eerste project dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Het project past goed bij de ambitie van de provincie als duurzame energieprovincie en de ontwikkeling van een waterstofecosysteem in Noord-Nederland. De provincie ziet Noord-Nederland als ideale plek voor grootschalige opwekking van energie. Groningen wil graag koploper zijn in de energietransitie en dit project levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Waddengebied

De aansluiting van windenergie van zee op de Eemshaven gaat door het Waddengebied. Dit moet op een zorgvuldige manier gebeuren. In het Programma Aanlanding Wind op Zee – Eemshaven (PAWOZ-E) worden alle mogelijke routes onderzocht om wind op zee in vorm van elektriciteit en waterstof aan te laten sluiten op het vasteland. Hierbij toetsen we op veiligheid, de invloed op de natuur en de technische haalbaarheid.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.