Klimaatverslaggever Thereza Langeler zoekt naar optimisme

Thereza Langeler hoopt dat de lezers iets van haar verhalen kunnen opsteken en er praktisch iets mee kunnen doen. Foto: Jaspar Moulijn

Dagblad van het Noorden heeft een verslaggever die zich speciaal bezighoudt met klimaatverandering en verduurzaming. Het is Thereza Langeler. Zij legt uit wat haar werk inhoudt en wat u daar als lezer van merkt.

Hoi Thereza. Jij bent dus sinds april klimaatverslaggever van DVHN. Wat houdt deze functie in?

Het betekent dat ik voor Dagblad van het Noorden verhalen maak over klimaatverandering en verduurzaming. Ik bekijk mijn onderwerpen met een zo breed mogelijke blik, zodat mijn verhalen interessant en herkenbaar zijn voor lezers van Noord-Groningen tot Zuid-Drenthe en overal daartussenin.

Wat zijn je eerste ervaringen?

,,Op mijn allereerste dag als klimaatverslaggever kwam het IPCC, het internationale panel van wetenschappers dat onderzoek doet naar klimaatverandering, met een nieuw rapport. Bomvol nieuwe informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen (van landbouw, industrie en transport via groene energie en stedenbouw tot consumentengedrag). Alarmerend en deprimerend (we zijn echt slecht bezig met elkaar) en tegelijk optimistisch (want we kunnen het tij keren).’’

,,Eigenlijk kreeg ik zo in één klap een aardig idee van wat het inhoudt om over klimaat en duurzaamheid te schrijven. Het is een ongelooflijk groot thema, dat raakt aan ongeveer alles wat wij als samenleving, bedrijven en individuele burgers doen. Het is soms om slapeloze nachten van te krijgen. En toch zijn er ook redenen tot optimisme te vinden, als je ze maar wilt zoeken.’’

Wat stel je jezelf tot doel als klimaatverslaggever?

,,Dat zoeken naar optimisme vind ik één van mijn belangrijkste taken. Dat betekent niet dat ik de problemen negeer of een eenzijdige goednieuwsshow opvoer, maar wel dat mijn insteek constructief is. Welke oplossingen zijn er voor een probleem? Op welke manier kunnen jij en ik bijdragen aan een duurzamere wereld? Bij wie zien we inspirerende ideeën en leiderschap op het gebied van duurzaamheid en klimaat?’’

Niet in debat over de vraag of de wereld rond of plat is

De discussie over klimaatverandering is gepolariseerd. Thereza gaat daar heel bewust mee om. ,,Door bepaalde dingen vooral níét ter discussie te stellen. We hoeven niet in debat over de vraag of de wereld rond of plat is; net zomin is het een vraag of de wereld opwarmt door menselijk toedoen, want dat heeft de wetenschap overtuigend bewezen.

Waar je wél uitstekend over kunt discussiëren, is wat we met die kennis moeten doen. Vestig je al je hoop op de vrije markt en de technologische innovaties die daar mogelijk uit voort gaan komen? Of geloof je in een omslag van kapitalisme en winstbejag naar degrowth en consuminderen? Moet de verandering snel en vergaand zijn, omdat er nu eenmaal haast geboden is, of in kleine stapjes om maar geen draagvlak te verliezen? Laat je je lamslaan door zwarte toekomstscenario’s of blijf je geloven dat het op de één of andere manier wel goedkomt?

,,In dat licht vond ik de eerste editie van onze Duurzame Dertig-verkiezing zo mooi. Samen met de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad gingen we afgelopen voorjaar op zoek naar de beste duurzame bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven in Noord-Nederland. Dat leverde tientallen mooie verhalen op van mensen die bezig zijn de wereld een beetje groener te maken. In het klein, jazeker, maar heel veel druppels op een gloeiende plaat vormen samen alsnog een vloedgolf.’’

Video over stikstof

,,Verder streef ik ernaar om helder en informatief te berichten over ingewikkelde onderwerpen. De stikstofproblematiek is een goed voorbeeld: de meningen daarover buitelen over elkaar heen, terwijl het om best complexe materie gaat. Samen met mijn collega’s Colin Mooijman en Matthijs Mol maakte ik onlangs een video om de basics van stikstof uit te leggen.’’

De kl imaatveranderingen zijn een mondiaal probleem. Hoe kun je dat regionaliseren voor DVHN?

,,In de eerste plaats door in al mijn verhalen mensen uit het Noorden centraal te stellen. Die zijn er genoeg: wetenschappers die onderzoek doen, overheden die druk met klimaat- en energiebeleid bezig zijn, bedrijven en burgerinitiatieven met goeie ideeën.’’

Wat gaan de lezers de komende tijd van jou merken?

,,Hopelijk zien ze een gevarieerd en gebalanceerd aanbod aan artikelen van mijn hand, waar ze iets van opsteken én in praktische zin iets mee kunnen.’’

,,Overigens: als een lezer met een prangende vraag zit waar ik nodig in moet duiken, of een razend interessante noorderling kent die een mooi interview waard is, hoor ik dat heel graag! Na zes maanden klimaatverslaggeving weet ik nog lang niet alles en ken ik nog lang niet iedereen. Dus mijn mailbox staat altijd open voor tips: thereza.langeler@dvhn.nl ’’

Een greep uit Thereza's artikelen

Hier een willekeurige greep uit de verhalen die klimaatverslaggever Thereza Langeler maakte:

- Een uitlegvideo over stikstof

- Mee op pad met de energiecoach die helpt verduurzamen

- Een stukje filosofie over wat ‘natuur’ eigenlijk is

- Moet je nou wel of geen vleesvervangers eten, en welke kies je dan?

- Een interview met twee IPCC-wetenschappers over hun bijdrage aan het nieuwe klimaatrapport