Eerste 10 resultaten voor riegmeer
Beschermde dassen op Riegmeer krijgen eigen stuk op bedrijventerrein.

Dassen op bedrijventerrein Riegmeer krijgen eigen ecologische zone

De bewoners van de drie dassenburchten op Riegmeer krijgen van de gemeente Hoogeveen een eigen ruimte om te leven en foerageren. Speciaal daarvoor wordt een ecologische zone ingericht en wordt het bosperceel aan de Albartsweg niet gekapt, maar ingepast in de ontwikkeling van het terrein.