Assen blijft extensief maaien

ASSEN/BEILEN De gemeente Assen blijft zo veel mogelijk grasveldjes slechts een of twee keer per jaar maaien. Het vorig jaar ingezette beleid wordt dit jaar voortgezet. Ook Midden-Drenthe overweegt grasvelden minder vaak te maaien, zo staat in het groenbeleidsplan.

Uit bezuinigingsoverwegingen en om de biodiversiteit te vergroten besloot Assen vorig jaar de intensiteit van het maaien van een groot aantal grasveldjes in de woonwijken terug te brengen van 24 keer per jaar naar een of twee keer per jaar of zelfs een keer per twee jaar.

Uitzonderingen werden gemaakt voor trapveldjes en speelveldjes, rondom scholen, bij onoverzichtelijke bochten en verkeerskruisingen en hondenuitlaatstroken. Ongeveer 30 procent van de veldjes die intensief werden gemaaid, gingen naar twee keer per jaar. Bij veldjes die al extensief werden gemaaid het aantal keren verder teruggedraaid.

De maatregel moest een bezuiniging van 280.000 euro opleveren. Dat is niet gelukt, zo blijkt uit de evaluatie. Dat kwam onder meer door het grote aantal klachten dat al snel bij de gemeente binnenkwam. In totaal trokken 322 mensen aan de bel.

Met name in de wijk Marsdijk was de weerstand groot. De meeste meldingen hadden betrekking op de beeldkwaliteit. Door het extensieve maaien zou in de wijk een rommelig beeld ontstaan. Daarnaast werden argumenten als gezondheidsrisico's genoemd zoals tekenen en pollenallergie. Positieve reacties waren er ook. Bijvoorbeeld van natuurorganisaties die blij waren dat biodiversiteit een kans krijgt.

Op basis van de klachten besloot de gemeente 87 veldjes, 5 procent van het aangepakte areaal, weer intensief te gaan maaien. Het betrof hier honden-uitlaatplekken en speelveldjes. In een paar gevallen wordt ook bij kruisingen weer extra gemaaid. Door de kosten van de klachtenafhandeling en het intensiever maaien op een aantal plaatsen is afgelopen jaar de beoogde bezuiniging niet gehaald. Netto leverde de maatregel 219.500 euro op.

Tevredenheid is er over toename van de bodemdiversiteit. Door het beheer is de grond van de bermen verschraald waardoor er meer zeldzame soorten planten groeien. De grotere variatie aan planten zorgt ook weer voor meer soorten insecten.

Op basis van de ervaringen is een aantal veldjes opnieuw beoordeeld. Enkele uitrenplekken voor honden, veldjes bij kruisingen en speelveldjes wordt dit jaar weer 25 keer gemaaid. Daardoor wordt de bezuiniging minder. Die valt terug naar 244.500 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
menu