Atletiekbaan Stadspark nog steeds niet op orde. Wedstrijden van komende zondag verplaatst naar Drachten

De atletiekbaan in het Groninger Stadspark is vanwege mankementen nog steeds ongeschikt voor wedstrijden. Hierdoor is de clubcompetitiewedstrijd van zondag verplaatst naar Drachten.

De atletiekbaan in het Stadspark in Groningen is voorlopig ongeschikt voor wedstrijden.

De atletiekbaan in het Stadspark in Groningen is voorlopig ongeschikt voor wedstrijden. Foto: archief Jan Kanning

Iedere atletiekbaan moet aan een aantal eisen voldoen. Is dit niet het geval, dan geeft de Atletiekunie geen drie jaar geldige goedkeuring af. Ruim voor het aflopen van een inspectiecyclus zijn er een of meerdere voorinspecties. Worden hierin gebreken vastgesteld, dan heeft de baaneigenaar – in dit geval de gemeente Groningen – nog tijd om deze voor de eindinspectie te verhelpen.

Nieuws

menu