Gemoederen ZFC Zuidlaren lopen op

Combinatie droogte-regen dwarsboomt amateurvoetbal

Vanavond maakt ZFC Zuidlaren de keuze om door te gaan met een prestatie-elftal op zaterdag, dan wel zondag. De vereniging komt op dit moment nog op beide dagen uit met een standaardteam. Het bestuur neigt in een voorlopig besluit naar de zondag. Voorstander van zaterdag pogen met open brieven de beslissing te beïnvloeden.

Een veertigtal spelers van beide eerste elftallen, de A1 en B1 hebben hun handtekening gezet onder een op de site gepubliceerd stuk . Hierin weerlegt men de argumentatie van het bestuur om voor zondagvoetbal te kiezen. In een andere brief , geplaatst op Facebook, wordt aangekaart dat het bestuur volgens de statuten alle macht in handen heeft: ,,ZFC is geen democratische voetbalvereniging. ZFC is een dictatuur.’’

,,Als iemand dat vindt, dan mag hij dat vinden’’, reageert voorzitter René Spekschate. ,,Als de leden het niet eens zijn met de beslissing die wij als bestuur nemen, dan mogen zij volgens de statuten een vergadering uitschrijven om te beslissing ter discussie te stellen. Dat is een formele bevoegdheid. Dus dictatuur? Dat vind ik niet.’’

Dat er in de brief wordt geopperd om het bestuur ‘naar huis te sturen’, zegt Spekschate niet zoveel. ,,Er zal gewoon een besluit worden genomen over het prestatievoetbal en dan zien we wel wat de reactie is. En als dan onze posities ter discussie worden gesteld, dan gebeurt dat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
menu