Het zorgwekkende financiële plaatje van FC Groningen: voorlopige schade door coronacrisis geraamd op 5 miljoen euro

FC Groningen krijgt forse klappen te verwerken door de coronacrisis. De schade over het huidige en het komende seizoen wordt geraamd op 5 miljoen euro, de begroting daalt van een omzet van 17,5 miljoen euro naar 14,9 miljoen euro. Toch hoopt de club geld over te houden om te investeren in nieuwe spelers.

FC Groningen-directeur Wouter Gudde.

FC Groningen-directeur Wouter Gudde. Foto: Corné Sparidaens

De financiële toekomst van FC Groningen zag er begin dit jaar nog redelijk rooskleurig uit. De begroting voor volgend seizoen was al goedgekeurd en daarop was onder meer een verhoging van het spelersbudget te zien van 300.000 euro (van 5,5, miljoen naar 5,8 miljoen). De meevaller was toe te schrijven aan een lichte groei van de commerciële inkomsten, enkele bezuinigingen en een efficiencyslag.

Maar toen kwam de coronacrisis. Het financiële plaatje van FC Groningen ziet er inmiddels totaal anders uit. Over het huidige seizoen houdt FC Groningen rekening met een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro, richting volgend seizoen lijkt de Trots van het Noorden af te stevenen op een tekort van 4,4 miljoen euro. Dat is inclusief de totaal geraamde schade door de coronacrisis en zonder de revenuen die het maatregelenpakket moet opleveren die de directie deze week lanceert.

Meer geld uitgeven dan er binnenkomt

Hoe zit het precies in elkaar? FC Groningen geeft de laatste jaren sowieso structureel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Jaarlijks wordt er een zogeheten taakstellend deel in de begroting opgenomen. Die bedroeg dit seizoen 2 miljoen euro en ook voor volgend jaar zou de begroting beginnen met een tekort van 2 miljoen euro. Het gat wordt doorgaans gedicht met de opbrengsten van een zomertransfer.

Bovenop de genoemde 2 miljoen euro loopt FC Groningen over het huidige seizoen 275.000 euro mis door derving van recettes vanwege de vier geschrapte thuiswedstrijden. In navolging van dat laatste is FC Groningen seizoenkaarthouders en sponsors bij benadering 1,9 miljoen euro schuldig voor niet geleverde diensten.

Op dit punt hoopt de club op coulance van de achterban, die in de aanstaande woensdag (13 mei) op te starten campagne onder meer zal worden gevraagd af te zien van een tegemoetkoming en vooral een nieuwe seizoenkaart te nemen of het sponsorcontract te verlengen.

Daarmee is de club er nog niet wat betreft het verlies over het huidige seizoen, want dat loopt nog hoger op omdat de KNVB en de UEFA hun vaste bijdrages niet uitbetalen. De voetbalkoepels zijn daartoe niet verplicht als ze zelf rode cijfers schrijven en dat is het geval. Het gaat om een bedrag van 405.000 euro.

Kleine meevallers over de huidige voetbaljaargang zijn er ook. Zo hoeft FC Groningen bepaalde premies en bonussen niet uit te betalen aan de spelers, omdat de daaraan gekoppelde doelstellingen (bij de top acht eindigen en de play-offs halen) niet zijn gehaald. Dat scheelt de club 280.000 euro in het begrote spelersbudget. Ook is er door de niet gespeelde duels een besparing op organisatiekosten (165.000 euro) en zijn er andere kleine kosten niet gemaakt (25.000 euro). Toch weegt dat alles bij lange na niet op tegen het begrote verlies.

Lagere opbrengst van seizoenkaartverkoop

Voor volgend seizoen zijn de druiven nog eens extra zuur, zo luidt de inschatting. Er wordt ten eerste rekening gehouden met een lagere opbrengst van de seizoenkaartverkoop. Brengt FC Groningen normaal gesproken voor 3,6 miljoen euro aan vaste plaatsen aan de man, voor komend seizoen wordt er gezien alle onzekerheden in de maatschappij rekening gehouden met een bedrag dat 7 ton lager zal liggen (2,9 miljoen euro).

Het verlies aan commerciële inkomsten, bijvoorbeeld door sponsors die zelf amper het hoofd boven water kunnen houden en daardoor hun contract niet verlengen, wordt geraamd op 1,7 miljoen euro, een verlies van 20 procent.

Ook zal FC Groningen komend seizoen naar verwachting opnieuw de bijdragen van de KNVB en de UEFA mislopen ter waarde van 355.000 euro. Aan de kostenkant van de begroting was het voor FC Groningen reden om de voorgenomen verhoging van het spelersbudget van 300.000 euro weer te schrappen. Verder weet de club op andere posten nog 55.000 euro aan kosten uit te sparen.

Toch is de totale schade groot. Over het huidige seizoen daalt het bedrijfsresultaat van FC Groningen, los van het reeds begrootte tekort van 2 miljoen euro, met 2,1 miljoen euro. Voor volgend seizoen is dat 2,4 miljoen euro. Bij dat extra verlies van in totaal 4,5 miljoen euro moet ook nog de derving van horeca-omzet worden opgeteld van Euroborg Horeca, de BV die FC Groningen eind vorig jaar overnam. Die wordt becijferd op twee keer 250.000 euro.

Enorme scheur in de broek

Daarmee komt de totale, geraamde schade over het huidige en het volgende seizoen op 5 miljoen euro. Een enorme scheur in de broek, waarbij snijden in eigen vlees noodzakelijk is geworden en waarbij supporters, sponsors en overheid de komende tijd voor verzachtende omstandigheden kunnen zorgen.

FC Groningen laat de begroting dalen van ruim 17 miljoen euro naar een bedrag dat iets onder de 15 miljoen euro ligt. Om de schade te repareren moet de club, naast de te nemen maatregelen, ook een greep doen uit de aangelegde spaarpot. Uit dit investeringsbudget, dat losstaat van de begroting, wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro aangewend om de nood te lenigen.

Hoewel het een flinke aanslag betekent op dit potje, is de kas daarmee nog niet leeg. Er blijft nog een klein bedrag over om te investeren in nieuwe spelers. Dat acht de clubleiding ook noodzakelijk om het seizoen 2020-2021, waarin het 50-jarig bestaan wordt gevierd, niet tot een sportief rampjaar uit te laten groeien. Mocht de campagne van FC Groningen om sponsors en supporters binnenboord te houden de komende weken succesvol blijken, dan kan de oorlogskas weer worden gespekt.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
FC Groningen
Coronavirus
menu