Nog steeds nieuwe meldingen misstanden in turnsport

Nog steeds nieuwe meldingen misstanden in turnsport ANP

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland en de vertrouwenscontactpersonen van gymnastiekbond KNGU zijn in november nog eens 27 meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag door met name turncoaches. In totaal zijn er nu sinds de zomer 192 contacten geweest. "Daarbij gaat het tot nu toe om 143 beschuldigden over een periode van 35 jaar in breedte- en topsport, het merendeel van vóór 2012", lichtte Marieke van der Plas, directeur van de KNGU, dinsdag toe.

Tot nu toe zijn er 67 contacten doorgezet naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Van der Plas: "Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 67 beschuldigden. Meerdere meldingen kunnen over één persoon gaan. Het klinkt raar, maar eigenlijk hoop ik op nog meer meldingen. Dat zou betekenen dat de bespreekbaarheid toeneemt." Van der Plas zei dat in een tiental gevallen de beschuldigde is geïnformeerd dat er door de aanklager van het ISR een onderzoek is gestart.

Van der Plas begrijpt dat slachtoffers ongeduldig worden. Resultaten van het afgelopen zomer begonnen onafhankelijk onderzoek naar de wantoestanden worden pas in het voorjaar verwacht. "We vragen begrip, de onderste steen moet echt bovenkomen. Maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid."

Uit gesprekken met het ministerie van VWS volgde de toezegging dat er na de uitkomst van het onderzoek een plan van aanpak komt. Van der Plas en de KNGU willen op alle niveaus actie ondernemen om de cultuur, waarin de wantoestanden hebben kunnen plaatsvinden, te veranderen. "Op clubniveau door sessies met clubbestuurders, landelijk door samenwerking met andere sportbonden en internationaal zijn we met acht landen in overleg hoe we gymnastiek veiliger en plezieriger maken. Dat kan met aanpassingen in de reglementen, met een leeftijdsverhoging bij de senioren, maar ook door ervoor te zorgen dat trainingsmethodes oké zijn."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
menu