Rechter doet volgende week uitspraak in kort geding De Graafschap en SC Cambuur tegen KNVB

Foto: BSR Agency

,,We moeten zo dicht mogelijk bij de reglementen blijven”, zei sportadvocaat Dolf Segaar, die Cambuur en De Graafschap vertegenwoordigt in het kort geding met de KNVB. Ironisch zorgen juist die reglementen – of een verschillende interpretatie daarvan – dat de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB vrijdagochtend lijnrecht tegenover elkaar stonden in de rechtbank van Utrecht. De uitspraak volgt waarschijnlijk op 14 mei.

Niet-transparant. Niet op basis van sportieve gronden. Niet-objectief, discriminatoir en disproportioneel voor de eisers Cambuur en De Graafschap. En ook: in strijd met redelijkheid en billijkheid. Voor Dolf Segaar, de sportadvocaat van beide clubs uit de Keuken Kampioen Divisies was het glashelder: het besluit van de KNVB, om af te zien van de promotie-degradatieregeling, moet worden vernietigd. Met als uiteindelijk logisch gevolg dat Cambuur en De Graafschap alsnog promoveren.

Segaar richtte zich vrijdagochtend zowel op het besluit van de KNVB, als op de besluitvorming die daaraan ten grondslag lag. Wat betreft het laatste wees Segaar voornamelijk op de omstreden peiling die de KNVB op 24 april hield. Van de 34 clubs stemden er 16 voor promotie-degradatie, 9 clubs stemden tegen en 9 clubs onthielden zich van de stemming. ,,Hoe moet je zo’n blanco stem duiden?”, vroeg Segaar zich af. ,,Volgens de statuten van de KVNB zijn deze stemmen ongeldig.”

De peiling van de KNVB zorgde ook voor vraagtekens bij de rechter. ,,Je zou ook kunnen zeggen: 16 + 9 clubs zijn 25 clubs die niet voor het besluit van de KNVB zijn”, stelde de rechter tegen KNVB-advocaat Harro Knijff. ,,Ik vind het dan lastig als je zegt: wij zijn een democratische club. De spelregels zijn ook niet heel erg duidelijk gemaakt. Je kunt je voorstellen dat het stemgedrag daardoor verandert. Dat is het mistige van deze situatie.”

Ingrijpende beslissing

Volgens Segaar waren twee stemmen niet van clubs afkomstig, maar van de spelersraad en trainersraad. Twee clubs leverden uiteindelijk geen stem in. Segaar: ,,Als de KNVB meer tijd had genomen om de uitkomst van de peiling te bekijken, had deze het volgende beeld laten zien: de stemmen van Cambuur en De Graafschap (voor promotie-degradatie, red.) en ADO Den Haag en RKC Waalwijk (tegen promotie-degradatie, red.) waren niet objectief. Die hadden dan ook niet meegenomen moeten worden in de peiling. Dan waren uiteindelijk nog maar 6 van de 30 clubs tegen promotie van Cambuur en De Graafschap geweest.”

,,Het is niet voor te stellen dat in zes minuten tijd zo’n ingrijpende beslissing is gemaakt”, doelt Segaar op de tijdspanne tussen de uitkomst van de stemming en de bekendmaking daarvan aan de clubs door de KNVB. ,,Dat is moeilijk uit te leggen aan de clubs. Laat staan aan de clubs die zo ernstig gedupeerd zijn als Cambuur en De Graafschap.”

Verkorte of reguliere competitie?

Maar bovenal ging het natuurlijk over het uiteindelijke besluit, in de rechtbank van Utrecht, waar door de coronamaatregelen slechts een handvol mensen aanwezig mochten zijn. ,,Wanneer een competitie niet wordt uitgespeeld, zijn de reglementen van de KNVB van toepassing”, aldus Segaar.

,,We moeten kijken naar de promotie-degradatieregeling. Daar staat dat de nummer 1 en 2 op basis van de ranglijst promoveren. Bij toewijzing van de tickets voor Europees voetbal, kijkt de KNVB naar de ranglijst. Maar diezelfde ranglijst telt niet als het gaat om als het gaat om promoveren en degraderen.”

Verder verweet Segaar dat de KNVB tussentijds de reglementen heeft aangepast. ,,De KNVB heeft toegevoegd dat elke club twee keer tegen dezelfde tegenstander moet hebben gespeeld. Die wijziging moet ongedaan gemaakt worden. Door overmacht is een verkorte competitie ontstaan. Maar die moet je uitleggen als een reguliere competitie.”

Hinkstapsprong

,,Er is geen sprake van het inkorten van het competitieprogramma, maar van het voortijdig beëindigen van de competitie als gevolg van onvoorziene, bijzondere omstandigheden”, reageerde Knijff. Overigens waren directeur Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux niet aanwezig in Utrecht. ,,Het maakt niet zoveel uit voor de uitkomst, want in beide gevallen beslist het bestuur betaald voetbal. Dat besluit is ook genomen nadat de clubs zijn gehoord. Maar ook daarin zijn wij kristalhelder geweest: de meningen van de clubs worden mede betrokken bij het uiteindelijke besluit, maar het bestuur betaald voetbal maakt de beslissing.”

Volgens Knijff maken Cambuur en De Graafschap dan ook een hinkstapsprong, door blind uit te gaan van promotie. ,,Wij hebben het over de rangschikking na een reguliere competitie. En daar is hier geen sprake van. Wij volgen de lijn van de UEFA met betrekking tot de Europese tickets. Maar dat zegt niets over de promotie-degradatieregeling. Daar gaat de UEFA namelijk niet over.”

Knijff legde dan ook de nadruk op het verenigingsrecht van de KNVB en vroeg de rechter om een marginale toetsing. ,,In gevallen waarin niet is voorzien of op grond van bijzondere omstandigheden wanneer afwijking noodzakelijk is – zoals het wijzigen van de competitieopzet of de voetbalpiramide – beslist het bestuur betaald voetbal.” Een eredivisie met 20 clubs is volgens de advocaat geen optie. ,,Dat is helaas gewoon onverantwoord.”

Een uitspraak volgt vermoedelijk donderdag 14 mei.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Coronavirus
menu