Voetbalclubs mogen weer trainen, maar alleen onder strikte regels: 'Niet snuiten, geen deurklinken vasthouden en altijd 1,5 meter!'

Deze bal mag alleen met handschoenen worden gepakt. Foto: BSR/SOCCRATES

De clubs in het betaalde voetbal mogen weer trainen op hun trainingscomplex. De KNVB stelt wel eisen. Alleen bij waarborging van de hygiënemaatregelen van het RIVM kunnen spelers aan de slag.

De KNVB stuurde de clubs vorige week een brief met de protocollen. Trainers, spelers, fysiotherapeuten, clubarts en medewerkers moeten zich aan strikte regels houden. De clubs moeten één iemand aanstellen om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd.

1. Algemene uitgangspunten

De besluiten van de overheid en de aanbevelingen van het RIVM zijn leidend bij de organisatie en uitvoering van trainingen. Op dit moment betekent dat voor de trainingssituatie:

  • Alleen klachtenvrije spelers en stafleden zijn aanwezig op de trainingsfaciliteit
  • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden voor, tijdens en na trainingen
  • De standaard hygiëne maatregelen van RIVM worden strikt nageleefd
  • Dat laatste betekent ook: niet spugen of snuiten op het veld

Er wordt per club één functionaris, bij voorkeur iemand van de medische staf, aangesteld. Die moet toezien op coördinatie en controle van de ingestelde maatregelen op de locatie.

2. Selectie en monitoring spelers en staf

Het aantal ondersteunende personen, aanwezig tijdens en rondom trainingen wordt tot een absoluut minimum beperkt en is afhankelijk van de grootte van de groep spelers die komt trainen. Het streven is om op locatie voor ondersteuning van de training maximaal, twee fysiotherapeuten, één arts en één facilitair medewerker beschikbaar te hebben.

De aanwezigen hebben de medische staf vooraf geïnformeerd over de aanwezigheid van klachten, die kunnen passen bij Covid-19. De teamarts besluit of een speler naar de trainingslocatie mag komen. Bij twijfel blijft speler/staflid thuis. Geblesseerde spelers maken afspraken voor behandeling met de medische staf, zodanig, dat er geen samenscholing in de ruimten met de trainende spelers en staf kan plaats vinden. Dat betekent, dat er op een ander tijdstip, of in een andere ruimte met een andere fysiotherapeut behandeld wordt.

Om de logistiek te testen op het kunnen handhaven van de ingestelde maatregelen, zal de eerste week gestart worden met maximaal 6 spelers en 2 trainers per trainingssessie. Indien de maatregelen goed uitvoerbaar blijken en er ook uitbreiding van groepsgrootte mogelijk is, zal dit gefaseerd plaats vinden. Te denken valt aan groepsgrootte acht in week 2, groepsgrootte tien in week 3 en daarna vrij in te vullen naar de mogelijkheden en wensen van de club en mogelijk in een anderhalve meter setting

Daar waar het complex ruimt biedt voor dubbele bezetting waar het gaat om kleedkamers, medische ruimten en veldbezetting, kan er gekozen worden voor snellere uitbreiding op eenzelfde tijdstip. Zoveel mogelijk worden vaste groepen geformeerd, met dezelfde trainers en dezelfde fysiotherapeut/verzorger om het risico op transmissie te beperken.

3. Desinfectie en Beschermende materialen

In de meeste ruimten in het ‘natte’ deel van het trainingscomplex zijn wastafels in voldoende mate aanwezig. Deze dienen ruim voorzien te zijn van zeep en/of desinfecterende vloeistoffen in die ruimten waar de personen aanwezig zijn.

Ieder persoon begint bij binnenkomst op het trainingscomplex met het grondig wassen van de handen. We zien op dit moment geen aanvullende waarde van persoonlijke beschermingsmaterialen als mondmaskers, brillen en handschoenen.

De deurknoppen en -klinken worden tenminste eenmaal per dag gedesinfecteerd. Deuren worden rondom de trainingssessies zoveel mogelijk opengehouden (geklemd) zodat de deurklinken niet hoeven te worden aangeraakt. Daar waar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld deur van koelkast), of per ongeluk toch contact is gemaakt, worden de oppervlakten na het wisselen van de trainingsgroep opnieuw gedesinfecteerd.

4. Gebruik kleedkamers en doucheruimten

Vooralsnog worden de kleedkamers alleen gebruikt voor wisselen schoeisel en aanbrengen of afdoen van hartslagmeters, GPS- en LPM modules met inachtneming van de 1,5 meter.

De spelers komen in trainingskleding naar de locatie. Na de training nemen zij een nieuwe set kleding in een tas mee naar huis. Deze dragen zij de volgende training en leveren de gebruikte kleding in een plastic tas af bij de afdeling facilitair, zodat het weer gewassen kan worden.

Douchen door spelers en staf gebeurt voorlopig thuis. Om de ruimte tussen vertrekkende en aankomende groep voldoende groot te maken, wordt geadviseerd tenminste een half uur aan te houden.

5. Trainingsmaterialen

De voor de training noodzakelijke materialen worden door één en dezelfde functionaris uitgezet en ingenomen. Zowel voorafgaand aan uitzetten als na inname van materialen wast deze functionaris grondig zijn handen. Het in de hand nemen van de bal, wordt zoveel mogelijk vermeden. Tenzij met (keepers)handschoenen.

Voor de vochtinname van de spelers/staf wordt gebruik gemaakt van PET flessen, individueel gekoppeld. Alleen bij bidons op nummer en met aanwezige mogelijkheid van grondige reiniging, is gebruik van bidons te overwegen.

6. Medische ruimte

De medische ruimte is zodanig ingericht, dat er 1,5 meter afstand gegarandeerd is tussen de spelers. Zo nodig wordt een extra ruimte ingericht, om hieraan te kunnen voldoen. De spelers worden voor verzorging zoveel mogelijk gekoppeld aan één en dezelfde fysiotherapeut/verzorger.

De behandelaar is zich bewust van mogelijke overdracht bij spreken, lachen en beperkt dat in de ruimte tot een minimum tijdens behandeling/verzorging.

7. Gebruik oefenruimte / krachtruimte

De opstelling is aangepast aan de 1,5 meter afstand. Gebruik oefenruimte door fitte spelers wordt beperkt voor uitvoeren spierversterkende oefeningen, coördinatie-training en dergelijke. Voorafgaand aan betreden ruimte handen wassen. Na gebruik van materialen direct desinfectie.

Trainingsvormen gericht op verbetering van conditie (fietsergometer, loopband), zoals in het kader van revalidatie, hebben gescheiden van de groep plaats, op een ander tijdstip.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Coronavirus
Aanrader van de redactie
menu