'Wedstrijd van het jaar' voor Cambuur in de rechtszaal, advocaat Dolf Segaar durft niet op winst in te zetten

De wedstrijd van het jaar vindt voor Cambuur niet plaats op het veld, maar in de rechtszaal. Foto: Henk Jan Dijks

Vanochtend om 10 uur dient voor de rechtbank in Utrecht het kort geding dat Cambuur en De Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. Volg de rechtszaak vanaf 10 uur live op onze website.

De kern van de zaak is duidelijk. Cambuur en De Graafschap willen via de rechter afdwingen dat ze alsnog naar de eredivisie promoveren. Clubs en KNVB komen in Utrecht voor de rechter. Daar zal advocaat Dolf Segaar de belangen van beide eerstedivisieclubs verdedigen.

Kunt u nog een keer uitleggen waar het kort geding nou precies om draait?
,,Wij vragen aan de rechter om het besluit dat nu voorligt te schorsen en de KNVB op te dragen om een nieuw besluit te nemen. De rechter kan dat niet zelf, maar kan wel opdracht geven aan de KNVB. Wij vragen primair om een besluit te nemen dat Cambuur en De Graafschap in de eredivisie mogen uitkomen, zonder iets over degradatie te vragen. Een tweede weg is dat er een nieuw besluit moet komen, waarbij de KNVB de juiste procedure moet volgen.’’

Wat kan de rechter beslissen in het voordeel van Cambuur?
,,Twee dingen. Als hij het eens is met onze visie dat het onredelijk is om Cambuur niet te laten promoveren, omdat het reglement nu eenmaal voorziet in promotie en degradatie en de ranglijst bekend is, dan kan hij de bond opdragen een besluit te nemen waardoor Cambuur promoveert. De rechter kan niet op de stoel van de KNVB gaan zitten, maar indirect doet hij dat dan wel.

De rechter kan ook zeggen dat hij vindt dat het besluit niet goed is genomen en dan moet dat opnieuw gebeuren. Dan gaat de KNVB de procedure goed volgen en zou het theoretisch nog steeds kunnen dat het huidige besluit opnieuw wordt genomen. In dat geval wordt het een wat ongelukkige overwinning. Dan heb je wel gewonnen, maar krijg je niet wat je wilt.

Maar wij vinden dat als je de procedure opnieuw doet, je de andere clubs daarin moet betrekken door het houden van een algemene vergadering. Dan hoop je dat clubs voor een eredivisie van twintig clubs zijn. Die geluiden hoor ik ook om me heen.’’

Als de rechter oordeelt dat beide clubs naar de eredivisie moeten, kan de KNVB dat besluit dan nog naast zich neerleggen?
,,Als de rechter zegt dat je een besluit moet nemen waardoor Cambuur en De Graafschap promoveren, dan kunnen ze daar niet meer onderuit. Dan is de vraag hoe ze dat gaan doen. Maar dat is dan aan de KNVB.’’

Wat is eigenlijk het voordeel van een kort geding samen met De Graafschap?
,,Je laat zien dat je niet de enige bent die zich gedupeerd voelt. Dat er twee clubs uit de eerste divisie klaarstonden om te promoveren en hun begroting daarop hebben aangepast. Met zijn tweeën toon je een zwaarder belang dan wanneer je het in je eentje zou doen.’’

Hoe ziet het tijdspad van de rechtsgang eruit?
,,Ik denk dat de zitting alles bij elkaar een uur, anderhalf uur zal duren. De uitspraak komt meestal een of twee weken later, waarschijnlijk per email. Dat hangt er ook vanaf of de rechter ruimte kan maken in zijn agenda. Twee weken zou ik ervoor uittrekken.’’

Hoe schat u de kansen op succes in?
,,Ik schat geen kansen in. We hebben een goed verhaal en er zijn argumenten die ervoor staan dat het besluit niet goed is. Het reglement zegt dat er twee ploegen promoveren. Maar het is uiteindelijk een waardering die de rechter eraan moet geven. Als ik geen goede argumenten had gehad, was ik niet aan een kort geding begonnen.

,,Je bent in korte tijd hard bezig om reglementen te lezen en argumenten te vinden. Je kijkt ook hoe het in andere landen gaat. In Frankrijk, Portugal en bij het damesvoetbal in Spanje zijn ook allerlei besluiten genomen over promotie en degradatie. Je zoekt naar vergelijkbare gevallen.’‘

,,Maar de rechter gaat niet op de stoel van de KNVB zitten. Die gaat, zoals dat heet, marginaal toetsen. Dus hij kijkt of het besluit in redelijkheid genomen is. Vindt ie dat, dan blijft het staan. Vindt ie dat niet, dan kan hij het vernietigen. Daar moet hij een weg in vinden. Maar ik geef geen kansberekening op dit dossier.’’

Kunt u na zo’n zitting al een beetje inschatten welke kant het opgaat?
,,Je kunt aan de gezichtsuitdrukking of de vragen van de rechter niets afleiden. Dus je moet geduldig afwachten. Het is een beetje als een tentamen dat je hebt gemaakt en wordt nagekeken. Het moment dat je de uitslag krijgt, is altijd een spannend moment.’’

Is er na de uitspraak nog beroep mogelijk?
,,Ja, je kunt bij een kort geding een spoedappel doen. Dat hebben we nog helemaal niet besproken. Dat hangt af van wat de rechter uitspreekt en hoe goed het vonnis onderbouwd is. Daar is nu nog niet heel veel over te zeggen.’’

Stel dat de uitspraak nadelig uitvalt voor Cambuur en De Graafschap, kun je dan nog de weg van de algemene ledenvergadering bewandelen?
,,We hebben de algemene ledenvergadering (alv, red.) nog achter de hand. Die is op 18 juni gepland. Dat vinden we wat laat en daarom proberen we die door een uitspraak van de rechter naar voren te krijgen. We vragen de rechter om de KNVB op te dragen om zeven dagen nadat het vonnis is geweest een alv bijeen te roepen.

Als dat niet lukt, wat rest dan nog?
,,Dan zitten we vast aan die 18 juni. Die vergadering is de algemene voorjaarsvergadering. Daar staan de reguliere vaste punten op de agenda. Je kunt met hulp van andere clubs iets laten toevoegen. Dat zouden we dan doen.’’

Het klinkt niet alsof jullie daar al fanatiek mee bezig zijn geweest.
,,Nee. De druk is daar nu een beetje vanaf, omdat de KNVB niet wilde meewerken om eerder een vergadering op te roepen. Daar hebben we de rechter voor nodig of we zitten vast aan 18 juni. We hebben dus nog even tijd om dat uit te werken, hoewel er wel door Cambuur en De Graafschap gesproken is met clubs over de vraag of ze willen meedoen. Voor zover ik heb begrepen komt dat wel goed.’‘

,,De peildatum is het vonnis van de rechter. Afhankelijk van de uitspraak besluit je in hoger beroep te gaan of niet. Afhankelijk van uitspraak besluit je of je 18 juni gaat gebruiken of niet. Als je wint, heb je geen noodzaak meer om de ledenvergadering te benutten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Cambuur
menu