FC Groningen en Rijksuniversiteit zoeken samenwerking om bewegingsarmoede aan te pakken en talent te ontwikkelen: 'Dit is voor ons een unieke kans'

Foto: FC Groningen – Studio Gambar

FC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samenwerken. Voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG en algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen ondertekenden donderdag een intentieverklaring om samen op te trekken op het gebied van onderzoek.
Lees meer over
FC Groningen
Stad

Met deze intentieverklaring spreken FC Groningen en de RUG uit meer te willen samenwerken op relevante maatschappelijke en inhoudelijke onderwijs- en onderzoeksthema’s. Bijvoorbeeld op gebied van sport, beweging, gezondheid en duurzaamheid. Maar ook maatschappelijke uitdagingen als bewegingsarmoede, talentontwikkeling en ondernemerschap spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over een verdere verkenning van mogelijke studenten- en onderzoeksprojecten.

,,Wij hebben in ons beleidsplan 2020-2025 ‘Samen naar de Grote Markt’ mooie en stevige ambities geformuleerd als aanjager van de regionale economie in Noord-Nederland en als aanjager om bewegingsarmoede op te lossen in ons verzorgingsgebied”, reageert Gudde namens FC Groningen. ,,Hiervoor hebben we sterke partners en merken nodig. De RUG is zo’n partij. Een instituut met heel veel kennis in huis, waarvan wij graag gebruik willen maken en mee willen samenwerken.”

Unieke kans

Ook Jouke de Vries van de RUG is blij met het plan om samen te gaan werken: ,,Door het grote maatschappelijke bereik van FC Groningen en de brede academische kennis binnen de RUG te koppelen, creëren we een unieke kans om gezamenlijke doelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, sport en bewegen te formuleren. Hiermee kunnen we een positieve impact op maatschappelijk vraagstukken genereren.”

Nieuws

menu