Lid Raad van Toezicht

Groningen

Voor SKSG zoekt Talent Performance een lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij een achtergrond in bedrijfsvoering en ben je goed in staat om vanuit je toezichthoudende rol een bijdrage te leveren aan organisatie-ontwikkeling en financieel-strategische vraagstukken? Heb je affiniteit met kinderopvang en wil je graag als toezichthouder daar iets in bijdragen? Dan komen we graag met je in contact.

SKSG

Stichting Kinderopvang Stad Groningen is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en is de grootste kinderopvangorganisatie van het noorden. Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar verzorgt de stichting kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. SKSG is een energieke organisatie waar meer dan 1.000 medewerkers op ruim 100 locaties werken in de stad Groningen en het Westerkwartier, voor circa 7.000 kinderen.

Bij SKSG staat elke dag in het teken van ontwikkeling, zowel van de kinderen als van de medewerkers. Het beste uit het team en zichzelf halen, zodat ze zich blijvend kunnen onderscheiden op hun pedagogische kwaliteit.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SKSG ziet toe op de realisatie van de strategie en de doelstellingen van de onderneming, de financiële verslaglegging (begroting en jaarstukken) en de naleving van wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht functioneert ook als strategisch sparringpartner en adviseur van de directeur/bestuurder.

De huidige Raad van Toezicht telt vijf posities, waarvan thans een positie vacant is. Binnen de Raad van Toezicht heerst een prettige sfeer. De leden vormen een goed team waarin de dialoog goed wordt gevoerd. De leden hechten aan een open dialoog binnen de Raad van Toezicht, maar ook met de directeur/bestuurder en, binnen de rol van toezichthouder, met medewerkers en managers.

Vacante positie

De kandidaat die gezocht wordt voor de vacante positie heeft een achtergrond in bedrijfsvoering, met onder andere de verantwoordelijkheid voor vastgoed, IT, finance en organisatieontwikkeling. Tevens ben je in staat om bedrijfsvoering te koppelen aan digitale ontwikkelingen en duurzaamheid. Het is daarnaast belangrijk dat je ervaring hebt in de non-profit of publieke sector.
Het primaire aandachtgebied dat de kandidaat die gezocht wordt krijgt is financiën en je wordt tevens lid van de auditcommissie. Het is belangrijk dat je het vermogen hebt om de directeur/bestuurder te adviseren inzake financieel-strategische vraagstukken.
Uiteraard heb je affiniteit met kinderopvang en/of het primair onderwijs.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt dan ontvangen we graag uiterlijk 21 maart 2023 je motivatiebrief en CV via onze website .

Wanneer je vragen hebt over de vacature, dan kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen van Talent Performance: 050-4092720.

Talent Performance namens SKSG

Adres Stavangerweg 21-24
9723 JC
Groningen
Solliciteren
logo vacature

Lid Raad van Toezicht

Talent Performance namens SKSG
Publicatiedatum3/7/2023
Vacaturestatus Open
Werkvelden Raad van Toezicht / Onderwijs/Opleiding
Reageren voor 3/21/2023
Provincie Groningen
Uren per week In overleg
Opleidingsniveau HBO
Solliciteren