Lid Raad van Toezicht | profiel Maatschappelijke Oriëntatie

Groningen

Voor de Hanzehogeschool Groningen zoeken wij een lid Raad van Toezicht met een sterke maatschappelijke oriëntatie en een binding met Noord-Nederland.

De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar kennis en innovatie toepasbaar worden gemaakt. Het primair proces van de hogeschool is gedefinieerd als ‘het in leergemeenschappen organiseren van onderzoekend leren en innoveren met de omgeving’. In de leergemeenschap komen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk bij elkaar. Het is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren.

De Raad van Toezicht voert zijn taken uit conform de governance principes en governance eisen, zoals vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de vernieuwde Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.

Samenstelling

De Raad van Toezicht wil verbonden zijn met de maatschappij en ziet zichzelf als ‘vertegenwoordiger’ van de samenleving. De Raad van Toezicht hecht waarde aan diversiteit en wil een afspiegeling van de diversiteit van de samenleving zijn. De Raad van Toezicht streeft naar optimale diversiteit om haar rol van toezichthouder te vervullen.

Zowel vrouwen als mannen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Bij gelijke geschiktheid en met het oog op de toekomstige samenstelling van de Raad, gaat de
voorkeur uit naar een vrouw.

Lid Raad van Toezicht | profiel Maatschappelijke Oriëntatie

De kandidaat die de Raad van Toezicht zoekt, moet een sterke maatschappelijke oriëntatie hebben, binding met Noord-Nederland en een breed relevant netwerk in Noord-Nederland en daarbuiten. Gelet op de transities en de maatschappelijke ontwikkelingen waar de Hanzehogeschool Groningen met het onderwijs en onderzoek op aan wil sluiten, is het belangrijk dat de kandidaat kennis heeft van en visie op de volgende transities:

  • versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland;
  • transitie naar een gezonden en actieve samenleving;
  • energietransitie en circulariteit, duurzaamheid met en voor iedereen;
  • digitale transformatie, zodat hij of zij een goede sparringpartner kan zijn voor het College van Bestuur.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je over ruime bestuurlijke ervaring beschikt met betrekking tot grote complexe organisaties en over ruime toezichthoudende ervaring. De kandidaat die de leden van de Raad van Toezicht zoeken wordt ervaren als een verbinder, analytisch met oog voor de grote lijnen, iemand die op een stevige, maar plezierige wijze de dialoog voert en, indien dat gewenst is, het vermogen heeft om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. Uiteraard heb je affiniteit met het hoger onderwijs en onderzoek.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 25 januari 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet via onze website https://www.talent-performance.nl/vacatures/lid-raad-van-toezicht-profiel-maatschappelijke-orientatiehanzehogeschool/

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra van Talent Performance: 050 – 409 2720.

Talent Performance namens de Hanzehogeschool Groningen

Adres Stavangerweg 21-24
9723 JC
Groningen
Solliciteren
logo vacature

Lid Raad van Toezicht | profiel Maatschappelijke Oriëntatie

Talent Performance namens de Hanzehogeschool Groningen
Publicatiedatum12/23/2022
Vacaturestatus Open
Werkvelden Raad van Toezicht Onderwijs/Opleiding
Reageren voor 1/25/2023
Provincie Groningen
Uren per week in overleg
Opleidingsniveau HBO
Solliciteren