Flexwoningen in Assen zijn een prima middel om aan de grote woonvraag te kunnen voldoen | Stelling van de Week

De bouw van een flexwoningencomplex. Foto: ANP

Het college van B en W wil laten onderzoeken of in Assen flexwoningen kunnen worden gerealiseerd, om zo aan de grote woonvraag in de stad te kunnen voldoen.
Lees meer over
Asser Courant

Flexwoningen kunnen relatief snel worden gebouwd. Huurders – studenten, starters, statushouders, mensen voor beschermd wonen - kunnen daar dan op korte termijn terecht. Als wordt gehuurd is een flexwoning meestal bedoeld voor de wat kortere termijn, maar men kan een flexwoning ook kopen en er langer wonen.