Blijvende herinnering aan jubileum Drentse Fiets4Daagse: een kleurrijk bankje voor Westerbork

De organisatie van de 4Kids: Dineke Baardink, Tineke Löhr, Marieke de Kleer, Janet Stam, Gea Zuidema en Lanita Brunsting. Eigen foto

Sinds kort staat achter de Stefanuskerk, op de hoek van de Kerkhoflaan en de Molenweg in Westerbork een kleurrijk bankje. Daar waar deelnemers van de Drentse Fiets4Daagse ieder jaar langs fietsen en lopen en waar activiteiten gehouden worden. Het bankje is een mooie blijvende herinnering aan tien jaar startplaats van de Fiets4Daagse.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Tijdens dit fietsevenement is eind juli is al aandacht besteed aan dit feestelijke jubileum. Desondanks wilde de organisatie meer en ging in gesprek met de gemeente, die sponsorde een betonnen bankje. Tijdens het fietsevenement werd al begonnen met het aanbrengen van een kleurrijk mozaïek op het bankje.

Ontmoeting