Gemeente moet voorbeeld geven om het Drents overeind te houden | Stelling

Feduzie is het mooiste Drentse woord van 2022.

Feduzie is het mooiste Drentse woord van 2022. Foto: Huus van de Taol.

Directeur Renate Snoeijing wil een gemeentelijk streektaalbeleid. Niet alleen het Huus van de Taol zou zich als enige op beleidsniveau bezig moeten houden met onze streektaal. Daar ligt ook een schone taak voor alle twaalf Drentse gemeenten, vindt Snoeijing.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Zij hield woensdagavond een pleidooi om na te denken over gemeentelijk streektaalbeleid tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur. In 2018 ondertekenden provincies in het Nedersaksisch taalgebied het convenant Nedersaksisch, waarmee ze aangaven dat ze achter het stimuleren van de streektaal staan. Maar provincies en gemeenten mogen zelf bepalen op welke manier ze het Nedersaksisch willen bevorderen.

Het is Snoeijing allemaal wat te vrijblijvend op dit moment. Ze wees erop dat het Huus van de Taol op verzoek van Midden-Drenthe weliswaar vorig jaar een omgevingsvisie in het Drents heeft vertaald, net als de profielschets voor de nieuwe burgemeester, maar dat in het raadsprogramma 2022-2026 niks is vastgelegd over de rol van de streektaal.

Dat alleen het Huus van de Taol zich beleidsmatig met de streektaal bezighoudt „kan niet de bedoeling wezen, want het Drèents is vanzölf van oes allemaol”, aldus Snoeijing. „Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat het Drents overeind blijft en ik denk dat gemeenten daarin een rol en een voorbeeldfunctie heeft.”