Midden-Drenthe wil gebiedsvisie voor recreatiegebied Hoogersmilde

In het recreatiegebied rondom vakantieparken, het Bosbad en andere recreatieve voorzieningen zijn verschillende ontwikkelingen.

In het recreatiegebied rondom vakantieparken, het Bosbad en andere recreatieve voorzieningen zijn verschillende ontwikkelingen. Foto: Duncan Wijting

Voor het recreatiegebied bij Hoogersmilde wordt een gebiedsvisie opgesteld. In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe stelt Bureau Buiten uit Utrecht deze visie op. Met de gebiedsvisie wil de gemeente een duidelijk kader schetsen voor huidige en toekomstige ontwikkelingen.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

In het gebied vinden op dit moment verschillende ontwikkelingen plaats rond de vakantieparken, het Bosbad en andere recreatieve voorzieningen. Wethouder Rico Schans: ‘,,Dat heeft allerlei consequenties, bijvoorbeeld voor de verkeersdruk. We willen alle ontwikkelingen in samenhang bekijken en beoordelen. Daarom maken we met input van de inwoners een gebiedsvisie.’’ Wethouder Jan Schipper legt uit: ,,Hierin staat bijvoorbeeld wat we met z’n allen mooi vinden in het gebied, wat we missen en wat wel past of juist niet past. En er komt in te staan wat er in de toekomst kan gebeuren in het gebied.’’

Inwoners

De inwoners van Hoogersmilde en omgeving worden nadrukkelijk betrokken bij de gebiedsvisie. In een enquête worden tal van vragen aan hen voorgelegd en op 12 juli is er een bijeenkomst over de gebiedsvisie. De vragenlijst kan zowel online als schriftelijk worden ingevuld. De vragen gaan over hoe inwoners het gebied gebruiken en waarderen. De gemeente hoopt dat zo veel mogelijk mensen hun mening geven, zodat duidelijk is wat Hoogersmilde belangrijk vindt.

De gebiedsvisie zal naar verwachting in het najaar van 2023 klaar zijn.