Samen met

Personeelstekorten bij kinderopvanglocaties in Midden-Drenthe: af en toe moet een groep sluiten

Volgens directeur Bas Guchelaar (midden) lukt het bij Kindcentrum De Schutkampen in Smilde tot nu toe steeds om de roosters sluitend te krijgen. Foto: Hugo Faber

Ook in de gemeente Midden-Drenthe hebben locaties voor kinderopvang te maken met een personeelstekort. Kindcentrum De Eshorst in Beilen en Stichting Kits Primair, met negen locaties in de gemeente, geven aan dat ze soms een groep moeten sluiten omdat er onvoldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Bij Kindcentrum De Schutkampen in Smilde is het sluiten van een groep nog niet nodig geweest.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Annemieke Westra, waarnemend directeur Kindcentrum De Eshorst in Beilen: ,,Door de flexibiliteit van pedagogisch medewerkers kunnen we de roosters over het algemeen nog sluitend krijgen, maar dat lukt niet altijd en dan moeten we een groep sluiten. Voor de buitenschoolse opvang is het soms op te lossen met collega’s uit het basisonderwijs, maar voor de peutergroepen geldt strenge wetgeving, vooral ten aanzien van het maximale aantal vaste gezichten dat een kind ziet. Ik geloof niet dat er specifieke oorzaken zijn aan te wijzen voor de tekorten in de kinderopvang. Ook in veel andere sectoren zitten werkgevers te springen om personeel.’’

Waardering voor inzet

Ook bij de negen locaties van Stichting Kits Primair sluit wel eens een groep. Directeur-bestuurder Herman Gebben: ,,Als alle pedagogisch medewerkers er zijn, redden we het net. Maar zodra er een calamiteit is, zoals een medewerker die in quarantaine moet vanwege corona, wordt het lastig. Het vraagt veel van medewerkers en het is fijn dat ouders over het algemeen veel waardering hebben voor hun inzet. Zij vinden het natuurlijk vervelend als hun kind even niet terecht kan in de kinderopvang, maar ze horen in het nieuws hoe groot het probleem is en dat sommige locaties zelfs definitief moeten sluiten. Dan vinden ze die ene dag vaak wel meevallen.’’

Wetgeving aangescherpt

Gebben ziet verschillende mogelijke oorzaken voor het personeelstekort. ,,Ten eerste de aangescherpte wetgeving. Hoge kwaliteitseisen zijn goed, maar het maakt het voor bijvoorbeeld herintreders lastig om terug te komen in de kinderopvang. Zij moeten zich laten omscholen en kiezen dan vaak voor een andere sector, waar ook genoeg banen zijn. Wetgeving heeft er onder meer voor gezorgd dat je voor de opvang van drie baby’s één medewerker nodig hebt, vroeger was dat voor vier baby’s. De vraag naar kinderopvang is bovendien groter dan het aantal pedagogisch medewerkers dat de opleiding afrondt en zij werken graag parttime.’’

Aantrekkelijke werkgever

Stichting Kits Primair probeert op verschillende manieren een aantrekkelijke werkgever te zijn, onder meer door een vast contract met een proeftijd van twee maanden aan te bieden, in plaats van een halfjaarcontract zoals voorheen gebruikelijk was. ,,Verder probeer ik contact te houden met medewerkers zodat ik weet wat er speelt en zij weten dat hun inzet gewaardeerd wordt.’’ Gebben vindt het lastig om in te schatten of de tekorten oplopen als de kinderopvang nagenoeg gratis wordt, zoals de regering besloten heeft. ,,Er zijn nog veel administratieve uitdagingen bij de uitvoering, dus ik moet nog zien of dat in 2025 daadwerkelijk lukt.’’

Roosters sluitend

Bij Kindcentrum De Schutkampen in Smilde lukt het tot nu toe steeds om de roosters sluitend te krijgen. ,,We hebben wel wachtlijsten, maar niet voor alle dagen’’, vertelt directeur Bas Guchelaar. ,,Als we meer medewerkers hadden, zouden we dus wel meer kinderen kunnen opvangen, maar sluiting is nog niet nodig geweest. Ik denk dat het een voordeel is dat de kinderopvang onderdeel is van een kindcentrum met basisonderwijs. De samenwerking en faciliteiten maken meer mogelijk. Bij ouders merk ik nog geen bezorgdheid, maar dat komt misschien ook doordat we ze informeren over onze bezetting. Ouders die hun kind voor het eerst willen aanmelden, vragen wel meteen of er een wachtlijst is, iedereen is duidelijk op de hoogte van de personeelstekorten in de kinderopvang.’’

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en De Krant van Midden-Drenthe

Nieuws

menu