Basisschool in Nieuw-Amsterdam opent punt met gratis menstruatieproducten. 'We willen voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven als ze ongesteld zijn'

De kast met de gratis menstruatieproducten in obs De Bascule.

De kast met de gratis menstruatieproducten in obs De Bascule. Eigen foto

Sommige meisjes en vrouwen hebben te weinig geld om menstruatieproducten aan te schaffen. Openbare basisschool De Bascule in Nieuw-Amsterdam heeft daarom onlangs een uitgiftepunt geopend. Hierin liggen gratis tampons en maandverband voor vrouwen die dat niet altijd kunnen betalen.
Lees meer over
Emmer Courant

Conciërge Saskia Bos vertelt: ,,We weten dat er gezinnen zijn die financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Met dit zogenaamde menstruatieproducten uitgiftepunt (MUP) willen we voorkomen dat leerlingen, maar ook zussen en moeders thuis moeten blijven als ze ongesteld zijn.”

Omliggende dorpen

De kast bevindt zich in het schoolgebouw. ,,Meisjes en vrouwen met een smalle beurs uit Nieuw-Amsterdam zijn welkom en dat geldt ook voor mensen uit omliggende dorpen, zoals bijvoorbeeld Veenoord of Zandpol.”

,,Je kunt zo naar binnen lopen om iets mee te nemen”, gaat Bos verder. ,,We gaan ervan uit dat mensen dat met goede bedoelingen doen. Daar moet je vertrouwen in hebben.”

Geopend tijdens schooltijden

Het uitgiftepunt in De Bascule is geopend tijdens schooltijden, tussen 8.00 en 17.00 uur. ,,Ook tijdens schoolvakanties, als de buitenschoolse opvang is geopend, kunnen vrouwen er terecht.”

Iniatiefnemer van de verstrekking van gratis menstruatieproducten is stichting Armoedefonds. Deze landelijke organisatie heeft verschillende projecten opgezet om minima te ondersteunen.