Provincie Drenthe moet voedselbankstichtingen structureel helpen | Stelling van de week

Voedselbanken hebben het moeilijk door minder aanvoer en een snelle aanwas van cliënten. Foto Peter Wassing

De vier voedselbankstichtingen in Drenthe krijgen een eenmalige subsidie van 174.000 euro van de provincie. In Drenthe groeit het aantal inwoners met grote financiële problemen. Er is meer voedselhulp nodig.
Lees meer over
Emmer Courant

Het subsidiebedrag van de provincie wordt naar rato van het aantal huishoudens per voedselbankstichting verdeeld. Het grootste bedrag - ruim 66.000 euro - gaat naar de voedselbank in Zuidoost-Drenthe. Is dit bedrag voldoende of moet de provincie de vier Drentse voedselbankstichtingen voortaan structureel subsidie geven?