Werkzaamheden Waterbolkpark in Havelte zijn begonnen, sintelpad is nog niet aan de beurt

De renovatie van het Waterbolkpark in Havelte is begonnen. Foto: Dorpsgemeenschap Havelte

In opdracht van de gemeente Westerveld is Landschapsbeheer Drenthe gestart met de werkzaamheden voor de opknapbeurt van het Waterbolkpark in Havelte. Het project is tot stand gekomen met medewerking van de Dorpsgemeenschap Havelte en de omwonenden van het park.
Lees meer over
Westervelder

De beide poelen zijn inmiddels opgeschoond. De begroeiing er omheen is verwijderd. Hierdoor komen ze weer volop in het licht, waardoor het waterleven zich kan herstellen. Half november wordt gestart met het verwijderen en kappen van dode bomen.