Stelling van de Week | Woningbouw als speerpunt in 2023

Woningbouw in De Wolden, zoals hier op de locatie Ekelenberg in Zuidwolde. Het wordt een speerpunt. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Lees meer over
Wolder Courant

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart was woningbouw één van de hot items bij de verschillende partijen. De PvdA sprak bij monde van lijsttrekker Mark Turksma steeds over de bouw van 10.000 woningen in de komende jaren. Turksma is nu wethouder, heeft overigens geen volkshuisvesting in zijn portefeuille, maar mag voor 2023 wel degelijk worden aangesproken op die uitspraken van toen. Hij is lid van het college van B en W, dus 2023 wordt het jaar waarin woningbouw het absolute speerpunt moet worden.