Afspraken over huurders - 'We hebben oog voor de moeilijke positie van huurders'

Tevreden gezichten nadat de afspraken tussen huurdersorganisaties en gemeente en verhuurders zijn beklonken.

Oog hebben voor de moeilijke positie waarin veel huurders zitten. Dat is een van de afspraken is een van de afspraken die gemeenten corporaties en huurdersorganisaties donderdag maakten.
Lees meer over
Eemsbode

In maart 2022 heeft de gemeenteraad de Woonvisie ‘Met vertrouwen aan de slag’ vastgesteld. Vervolgens is met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties gewerkt aan de uitvoering hiervan. Dit heeft geresulteerd in afspraken over wat er met de sociale woningvoorraad gaat gebeuren. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is tevreden over het resultaat: „Zowel de prestatieafspraken voor 2023 als de uitvoeringsambities voor de langere termijn zijn samen met alle betrokken woningcorporaties en de huurderorganisaties tot stand gekomen.”