Bekendmakingen zijn van alle tijden. Concernbekendmakingen Groningen als eerste naar e-depot Groninger Archieven

Oude (1637) en moderne bekendmaking. Beeld Groninger Archieven

Het eerste digitale archief van de gemeente Groningen is overgebracht naar de Groninger Archieven. Het gaat om het archief van de Concernbekendmakingen uit de periode 2012-2015.
Lees meer over
Groninger Gezinsbode

Hiermee hebben beide organisaties een belangrijke stap gezet in het structureel en duurzaam beheer van digitale archiefstukken. Deze Concernbekendmakingen zijn nu te bekijken en doorzoeken via edepot.groningerarchieven.nl .

E-depot voor digitaal archiefmateriaal