Het is de hoogste tijd voor een algeheel vuurwerkverbod | stelling van de week Gezinsbode

Stelling: het is de hoogste tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Foto: Pixabay

Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Twee gemeenten doen dat komend jaar, tien gemeenten overwegen het verbod de komende jaren af te kondigen. Ja, het is tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Mee eens?
Lees meer over
Groninger Gezinsbode

Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo’n totaalverbod is er dit jaar vooralsnog niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden, siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan.

Overlast, vervuiling en (gehoor)schade