Zijn de knelpunten in de zorg op te lossen - deel 1 | column Theo van der Werff

Theo van der Werff. Foto: Deborah Roffel

In de vorige column heb ik vijf punten genoemd waarmee ik de complexiteit van het beheersen van de zorgkosten wil bespreken. In deze column wil ik het graag hebben over het eerste punt - het grote tekort aan zorgpersoneel.
Lees meer over
Groninger Gezinsbode

Vast staat dat er door de vergrijzing zeer veel zorgmedewerkers zullen stoppen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dus dat maakt de huidige krapte alleen maar groter. Daar bovenop komt het feit dat door het ouder worden van mensen de zorgbehoefte gaat stijgen.