Het Hogeland zet verenigingsgebouw De Rank in Uithuizen te koop. Koper moet met goed plan komen

De Rank komt te koop. Illustratie: Gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland nodigt geïnteresseerden uit om met een bod en een plan voor een nieuwe invulling en herbestemming van het voormalige verenigingsgebouw De Rank in Uithuizen te komen. Degene met het beste plan kan het pand vervolgens kopen.
Lees meer over
Noorderkrant

De eerste stappen om De Rank in Uithuizen in oude luister te herstellen en hiernaast een nieuwe verbindingsweg te maken tussen de Schoolstraat en Hoofdstraat zijn gezet. Nadat de aanbouw uit de jaren ‘80 is gesloopt, wordt er nu gewerkt aan herstel van het oude gedeelte. Het project is onderdeel van het Centrumplan Uithuizen.