Gemeente Oldambt trekt 1,5 miljoen euro uit voor verduurzaming mkb, sportaanbieders, cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties

'Meer geholpen met verduurzaming dan met een éénmalige bijdrage in de energiekosten'

'Meer geholpen met verduurzaming dan met een éénmalige bijdrage in de energiekosten' Foto: Pixabay

De gemeente Oldambt trekt 1,5 miljoen euro uit om de gevolgen van de energiecrises bij maatschappelijke organisaties, cultuurinstellingen, sportaanbieders en het midden- en kleinbedrijf, zoals lokale ondernemers en horeca aan te pakken.
Lees meer over
Streekblad

Via de begroting van dit jaar zijn drie fondsen ingesteld: ‘Verduurzaming’, ‘Versterking ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken’ en het fonds ‘Energiearmoede’. In elk fonds is een bedrag van 750.000 euro gestort. Vanuit de twee eerstgenoemde fondsen is nu 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verduurzaming.

De doelgroepen hebben te kennen gegeven zwaar onder druk te staan door de hoge energielasten. Wethouder Jurrie Nieboer: „Wij willen hen helpen met verduurzamen. Ze zijn meer geholpen met verduurzaming dan met een éénmalige bijdrage in de energiekosten.”

Inventarisatie

Binnenkort start de gemeente Oldambt met een inventarisatie. Doel is om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de energiecrisis voor deze vier doelgroepen en het gehele midden en kleinbedrijf. Daarbij wordt ook de mate waarin zij gebruik (kunnen) maken van reeds beschikbare maatregelen en regelingen in kaart gebracht.

Op basis van deze inventarisatie wordt beoordeeld óf en voor welke doelgroepen een aanvullende gemeentelijke regeling nodig is en hoe deze er uit moet zien. Dit kan ook betekenen dat de gemeente op basis van de inventarisatie kan kiezen voor meer of andere doelgroepen.

Inzetten op verduurzaming

Ook voor de inwoners wil de gemeente Oldambt inzetten op verduurzaming. Uit het beschikbaar gestelde krediet wil de gemeente onder meer inzetten op een wijkgerichte aanpak in 1-2 pilotwijken.

Voor het verduurzamen van woningen van kwetsbare huishoudens is eveneens (ruim) 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk. Daarnaast is er een ‘Fonds toekomstbestendig wonen’ (750.000 euro) beschikbaar gesteld door het Nationaal Programma Groningen.

Fonds energiearmoede

Het fonds energiearmoede is eerder dit jaar al deels ingezet om de energietoeslag uit te breiden. Alle inwoners aan wie over 2022 een energietoeslag is toegekend hebben een nabetaling van 500 euro ontvangen. Verder heeft Oldambt besloten om de uitsluiting van studenten af te schaffen. Studenten kunnen nog tot 1 april dit jaar de energietoeslag over 2022 aanvragen. Tot slot kunnen inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van de geldende bijstandsnorm ook een tegemoetkoming van 500 euro aanvragen. Dit kan nog tot 1 juli 2023 via https://www.gemeente-oldambt.nl/energietoeslag .