Gemeente Oldambt wil armoede in vijftig gezinnen structureel terugdringen. Ook wordt ingezet op preventie

Gert Engelkens, wethouder armoedebeleid en schuldhulpverlening in de gemeente Oldambt. Foto: DvhN

De gemeente Oldambt gaat dit jaar starten met Generatierijkdom. Met dit project streeft de gemeente naar gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief, het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en financieel en zelfredzame inwoners.
Lees meer over
Streekblad

Bij generatiearmoede is in één familie bij meerdere opeenvolgende generaties sprake van uitsluiting, op financieel, sociaal of ander gebied. In de Veenkoloniën komt deze ‘generatie-armoede’ relatief vaak voor, maar ook is armoede en schuldenproblematiek in de gemeente Oldambt hoog. Eén op de tien kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens en er zijn meer kinderen die opgroeien in armoede dan het landelijk gemiddelde.

Ongewenste effecten