Inwoners Westerwolde en maatschappelijke organisaties in die gemeente kunnen renteloze lening aanvragen om energiekosten het hoofd te bieden

Wie door de energiecrisis in financiële nood zit kan een beroep doen op Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis. Foto: Pixabay

De gemeente Westerwolde heeft een Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis in het leven geroepen voor inwoners en maatschappelijke organisaties die door de huidige energieprijzen dringend in financiële nood zitten. Zij kunnen via de gemeente nu hulp krijgen in de vorm van een renteloze lening.
Lees meer over
Streekblad

Het fonds moet noodsituaties binnen huishoudens voorkomen, zoals uithuisplaatsing of afsluiting van elektra of gas. Wethouder Giny Luth zegt hierover: „Vanwege de hoge energielasten stijgt het aantal inwoners dat kampt met financiële problemen. Voor inwoners in acute nood bieden de huidige vormen van hulp, zoals de energietoeslag of een energie- of bespaarcoach, soms niet genoeg ondersteuning. Voor hen is dit noodfonds een financieel vangnet.”

Maatschappelijke organisaties

Ook maatschappelijke organisaties als dorpshuizen of verenigingen die door de gestegen energieprijzen financieel in nood zitten, kunnen aanspraak maken op het noodfonds. „Dorpshuizen en verenigingen hebben een verbindende functie. Ze dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid in dorpen. Dit fonds geeft maatschappelijke organisaties die in geldnood zitten, de financiële ruimte die ze nodig hebben om te blijven bestaan”, verduidelijkt wethouder Harm-Jan Kuper.

Persoonlijk maatwerkgesprek

De hoogte van het te verstrekken bedrag wordt bepaald in een persoonlijk maatwerkgesprek. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijdragen die de aanvrager al ontvangt vanuit het Rijk. Het maximaal te ontvangen bedrag voor inwoners is 2000 euro. Voor maatschappelijke organisaties is dit 10.000 euro.

Aflossing op basis van draagkracht

De aflossing vindt plaats op basis van draagkracht. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen tot 1 juli 2023 een beroep doen op het noodfonds. Hoe mensen zich kunnen aanmelden is te vinden op https://www.westerwolde.nl/hulp-energiecrisis . Hier staan ook de voorwaarden vermeld waaraan de aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds.