Leden Biebpunt Scheemda moeten Engels dropje van Rennie Feenstra missen. De vrijwilligster heeft na 40 jaar afscheid genomen

Rennie Feenstra-Tuil zat 40 jaar tussen de boeken. Nu neemt ze afscheid. Eigen foto

Bibliotheek Scheemda is in 1982 van start gegaan, nu veertig jaar geleden. Dit heugelijke feit werd gevierd in het plaatselijke Biebpunt. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van Rennie Feenstra-Tuil, die er vanaf het begin werkzaam was.
Lees meer over
Streekblad

Feenstra begon veertig jaar geleden als vrijwilligster op de woensdagmiddag in de bibliotheek. Soms nam ze haar dochter Vanessa mee. Elke zomer assisteerde ze bij de uitvoering van het Leesprogramma. Een keer zelfs verkleed als Abeltje.