Rudie Stuursma doet onderzoek waarom mensen van buiten de provincie naar de gemeente Oldambt verhuizen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum NoorderRuimte en Stichting Landschap Oldambt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum NoorderRuimte en Stichting Landschap Oldambt. Pixabay

Oud-Knoalster Rudie Stuursma (24), student Vastgoed & Makelaardij aan de Hanze Hogeschool in Groningen, doet voor zijn afstudeerproject onderzoek voor onderzoeksbureau NoorderRuimte naar waarom mensen van buiten de provincie Groningen komen wonen in de gemeente Oldambt.
Lees meer over
Streekblad

In het bijzonder is Stuursma benieuwd naar de groep nieuwkomers van buiten de provincie Groningen die tussen 2018 en 2022 naar de gemeente Oldambt zijn verhuisd en daar een woning hebben gekocht.

In deze tijdsperiode is de gemeente Oldambt gegroeid, terwijl er krimp was voorspeld. Opvallend was de instroom van mensen van buiten de provincie Groningen. Welke beweegredenen hadden zij? En speelde het aanwezige cultuurlandschap van het Oldambt ook een rol hierbij?

Hij heeft hiervoor een enquête opgesteld met acht vragen om algemene informatie te verzamelen; vier vragen met een aantal subvragen over de mogelijke verhuisredenen van nieuwkomers, en zeven vragen over het cultuurlandschap van het Oldambt.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag. De uitslagen van de enquête zullen worden geanonimiseerd en worden enkel gebruikt voor dit onderzoek. Persoonlijke gegevens zullen na de uitvoering van het onderzoek worden verwijderd.

„Ik wil door middel van deze enquête achterhalen waarom die bewuste groep mensen in de omgeving is komen wonen en wat daarin de doorslag gaf.”

De enquête invullen kan hier .