Gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de Commissie Huurzaken ondertekenen prestatieafspraken

Ondertekenaars Rene Dalmolen (Acantus), Riny van der Meer (Commissie Huurzaken) en Henk Jan Schmaal (wethouder gemeente Veendam). Eigen foto

De gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de Commissie Huurzaken hebben donderdag hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken. Namens de gemeente Veendam tekende wethouder wonen Henk Jan Schmaal.
Lees meer over
Veendammer

In de Prestatieafspraken staat beschreven welke bijdragen de partijen gaan leveren aan de doelstellingen die in het woonbeleid zijn weergegeven. Dit betekent dat de gemeente Veendam, Acantus en de Commissie Huurzaken voor het komende jaar afspraken hebben gemaakt over woningvoorraad. Dat gaat over bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop en over de duurzaamheid van de woningen.

Energielabels E, F en G